Property in Alanya

Ev sigortası & DASK

Ev sigortası yaptırarak, evde yaşayanların ev içinde karşılaşabileceği risk ve kazalara, yangın, su kaçağı, elektrik kontağı, gaz kaçağı, komşu bağımsız bölümlerden gelebilecek muhtemel riskler, hırsızlık, araç çarpması vs. risklere karşı can ve malınızı güvence alabilirsiniz.


Property in Alanya olarak bizler de bu tür sigortaların hayati önem taşıdığını ve yapılmasını büyük önem arz ettiğini müşterilerimize anlatmaktayız. Bununla birlikte, güvenilir ve alanında uzman sigorta firmalarıyla çözüm ortaklığı yaparak, müşterilerimizin, en doğru poliçeleri en uygun fiyatlara edinmelerine yardımcı olmaktayız.


Ev sigorta poliçe primi, çeşitli şartlara bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bunlar, sigorta edilecek gayrimenkulün bulunduğu kat, envanteri tutulacak eşyaların toplam değeri, yapının güvenlik önlem derecesi, yapının durumu gibi etmenler, oluşacak primi de etkilemektedir.


Ev sigortası yaptırmak için gerekli belge ve dokümanlar

  • Yapının tapusu
  • Yapı sahibinin kimlik belgesi/pasaportu
  • Yapı içinde bulunan ve sigorta poliçesi ile güvence altına alınmak istenen eşya ve değerli varlıkların envanteri ve varsa satın alım faturaları

Poliçeye dahil edilmemiş varlıkların, bir kayıp durumunda, tazmin edilme hakkı da yoktur.


Diğer sigorta poliçeleri gibi, ev sigortası poliçesi sağlayan birçok sigorta şirketi bulunmaktadır piyasada. Property in Alanya olarak bizler de sizlere en optimal poliçe imkanlarının sunulmasında, kaliteli bir rehberlik hizmeti sunmaktayız.

Deprem anında veya akabinde meydana gelen ya da gelebilecek; toprak kayması, tusunami, patlama vb. çeşitli doğal afetlere karşı yaptırılması gereken ve mecburi olan bu sigorta, Doğal Afet Sigortaları Kurumunun kısaltması olarak, DASK diye adlandırılır.


Property in Alanya da, zorunlu deprem sigortasını, sadece zorunluluktan değil, can ve mal güvenliği açısından yaptırılmasını hayati bulmakta ve müşterilerine en uygun ve doğru poliçeleri edinmeleri konusunda yardımcı olmaktadır.


Aşağıdaki gayrimenkuller DASK sigortasına taabidir

Tapu kaydına tescilli ve özel mülkiyete haiz arsalar üzerindeki gayrimenkullerin, yasa gereği mutlaka DASK kapsamına alınası gerekmektedir.


Kat mülkiyeti kanununa göre, bağımsız bölüm sayılan yapılar ve yapımında ve finansmanında devlet yardımı bulunan afet evleri gibi yapılar da, DASK sigortası kapsamına alınmak zorundadır.


Tapu Siciline, henüz kayıt edilmemiş olan yapıların ise, üzerinde bulundukları arsaların tapu kayıtları göz önünde bulundurularak, sigorta ettirilmesi gerekmektedir.


DASK primi, yapının bulunduğu bölgenin sismik derecesine, yapının inşaat kalitesine, yaşına ve diğer bazı teknik detaylara göre belirlenmektedir ve her yıl bu değerler yeniden değerlemeye tabi tutulmaktadır.


Örneğin; 100 m2 lik bir dairenin, ortalama yıllık DASK primi 50 TL civarındadır. Bu değer sadece fikir verme açısından verilmiş olup, yukarıda belirtilen şartlara ve durumlara göre değişiklik gösterebileceği göz önüne alınmalıdır.


DASK sigortası yaptırabilmek için

  • Sigorta ettirilecek yapının tapusu
  • Tapu sahibinin kimlik belgesi/pasaportu gibi belgelerin hazır bulundurulması gerekmektedir.

Farklı sigorta firmaları, DASK poliçeleri sağlamakta ve yapılarınız güvence altına almaktadır.


Property in Alanya olarak bizlerde, iş birliği içinde olduğumuz güvenilir ve kaliteli sigorta firmaları aracılığıyla, sizlere DASK dahil her türlü sigorta poliçelerini edinmenizde, rehberlik etmekteyiz.