Property in Alanya

Tapu hakkında

Tapu, bir gayrimenkulün, kanunlar önündeki her türlü sahipliğini ve bağlı haklarını, tapu üzerinde sahip olarak gözüken kimseye bağlayan, kıymetli ve hukuki belgedir.


Tapu üzerinde, tapuya konu gayrimenkulün tapu siciline kayıtlı koordinat bilgileri, çeşitli kadastro bilgileri, tapu sahibinin kimlik bilgisi, fotoğraf vs. bulunmaktadır.


Tapu nasıl alınır?

Tapu, gayrimenkulün bulunduğu yer Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenir ve arşivlenir.


Bir alım-satım işlemini takiben, tapu sahipliği el değiştirir. Süreçler şöyle işlemektedir.


Bir alım-satım işlemine istinaden, tapu devri şöyle olmaktadır.


Gayrimenkulün tapusu, satıcının kimlik belgesi, alıcının kimlik belgesi, fotoğrafı, ilgili belediyeden alınan gayrimenkule ait rayiç bedel, bankaya yatırılan tapu harcının dekontu ve eğer kredili bir satış ise ilgili krediye ait banka tarafından düzenlenen tüm belgeler, tapu sicil müdürlüğüne sunulur ve işlemlerin başlaması sağlanır.


Tapu Sicil Dairesi, bilgi ve belgeler üzerinde gerekli araştırma ve işleme çalışmalarını yaptıktan sonra, işleme engel bir durum yok ise, alıcı ve satıcıyı aynı anda karşı karşıya getirerek, tapu devrini sağlar. Böylece, yeni tapu, alıcı adına tescil edilmiş olur.


Taraflardan herhangi birisi Türk vatandaşı değil veya Türkçe bilmiyorsa, tapu devir işlemine, yeminli bir tercüman eşlik eder.


 • 01İlgili gayrimenkulün, yerleşim bilgileri
 • 02Alıcının, pasaport boy fotoğrafı. Duruma göre, 2 adet ve renkli
 • 03İlgili gayrimenkulün, kadastro koordinatları
 • 04İlgili gayrimenkulün niteliği
 • 05İlgili gayrimenkulün, yüzölçümü/arsa payı
 • 06İlgili gayrimenkulün, tapu kayıtlarındaki niteliği. Kat mülkiyeti/irtifakı
 • 07İlgili gayrimenkulün, satın alım fiyatı
 • 08İlgili gayrimenkulün, önceki sahibine ait bilgiler
 • 09İlgili gayrimenkulün şimdiki sahibine ait tapu kayıt bilgileri
 • 10İlgili gayrimenkulün, bir önceki malik tarafından edinim tarihi
 • 11İlgili gayrimenkulün önceki sahibine ait, tapu kayıtları
 • 12İlgili gayrimenkule ait tapu kayıtları
 • 13Alıcının, tapu edinim (iktisap) tarihi
 • 14Tapu Sicil Müdürlüğü imza ve mührü

PROPERTY IN ALANYA da bu süreçleri sizler adına yetişmiş elemanlarıyla takip ettirerek, rahat ve sorunsuz bir şekilde yeni tapularınıza kavuşmanıza yardımcı olmaktadır.