OPPHOLDSTILLATELSE

1. Kortsiktig oppholdstillatelse

For en kortsiktig oppholdstillatelse, som er utstedt for en periode på ett år på det meste, bør utlendinger som eier fast eiendom i Tyrkia eller vil etablere en bedrift eller forretningsmessige forbindelser i Tyrkia levere følgende dokumenter til den aktuelle Provinsiell Utlendingsdirektoratet Administrasjon. Property in Alanya veileder dere gjennom prosedyrene for at kan det være ganske komplisert for sine kunder.

free inspection trip.jpg 


Første Søknaden

 • Oppholdstillatelse søknadsskjema
 • Den opprinnelige og en kopi av pass eller reisedokument
 • Fire pass-størrelse fotografier
 • Erklæring om tilstrekkelige og bærekraftige økonomiske ressurser for varigheten av oppholdet
 • Offisielle dokumenter som viser søkers eierskap av boligen
 • Gyldig helseforsikring

Søknad om forlengelse

 • Oppholdstillatelse søknadsskjema
 • Den opprinnelige og en kopi av pass eller reisedokument
 • To pass-størrelse fotografier
 • Erklæring om tilstrekkelige og bærekraftige økonomiske ressurser for varigheten av oppholdet
 • Offisielle dokumenter som viser søkers eierskap av boligen
 • Innlevering av tidligere oppholdstillatelses dokumentene
 • Et invitasjon brev eller dokumenter av en slik skriftlig av den personen eller selskaper til å bli kontaktet på myndigheters forespørsel
 • Gyldig helseforsikring

2. Langsiktig oppholdstillatelse

 For en langsiktig oppholdstillatelse skal utlendinger som har kontinuerlig vært bosatt i Tyrkia i minst åtte år sende inn følgende dokumentene til den aktuelle Provinsiell Utlendingsdirektoratet Administrasjon:


Første Søknaden

 • Oppholdstillatelse søknadsskjema
 • Den opprinnelige og en kopi av pass eller reisedokument
 • Innlevering av tidligere oppholdstillatelses dokumentene
 • To pass-størrelse fotografier
 • Dokumentet viser at søker ikke har mottatt noen sosiale støtte fra statlige institusjoner og organisasjoner i de siste tre årene
 • Erklæring om tilstrekkelige og bærekraftige økonomiske ressurser for varigheten av oppholdet
 • Politiet rekord dokument
 • Gyldig helseforsikring

Property in Alanya er klar ti å veilede dere for alt trenger dere her i Tyrkia. Bare kontakt og nyt resten.