OM VANN OG STRØM REGISTRERINGER

STRØM REGISTRERING;

Relaterte transaksjoner med strøm registrering ordnes av CLK Akdeniz AŞ i Alanya.  CLK Akdeniz AŞ er den regulerende selskapet på strøm registreringer.


Nødvendige dokumenter som kreves fra Tyrkiske statsborgere for ny strømregistrering:

 • Kopi av skjøte
 • Brukstillatelse (oppgjør)
 • Kopi av ID kort
 • Jordskjelv forsikring
 • Strømmålersnummer
 • Strømmålersmerke

Nødvendige dokumenter som kreves fra utlendingene for ny strømregistrering:

 • Kopi av skjøte
 • Brukstillatelse (oppgjør)
 • Kopi av pass
 • Jordskjelv forsikring
 • Strømmålersnummer
 • Strømmålersmerke
 • Skattenummer

Viktig notat:

 • Om eiendommen deres har ikke brukstillatelse, bør dere kontakte oss for nødvendige transaksjoner.
 • Om eiendommen er en leiebosted da må du vedlegge leiekontrakten også.

Nødvendige dokumenter som kreves fra Tyrkiske statsborgere for overføringen til strøm registreringen:

 • Kopi av skjøte
 • Kopi av ID kort
 • Jordskjelv forsikring
 • Strømregistreringsnummer eller en gamle strøm regning.

Nødvendige dokumenter som kreves fra utlendingene for overføringen til strøm registreringen:

 • Kopi av skjøte
 • Kopi av pass
 • Jordskjelv forsikring
 • Skattenummer
 • Strømregistreringsnummer eller en gamle strøm regning.

Viktig notat:

 • Om eiendommen deres har ikke brukstillatelse, bør dere kontakte oss for nødvendige transaksjoner.
 • Om eiendommen er en leiebosted da må du vedlegge leiekontrakten også.

VANN REGISTRERING;

Relaterte transaksjoner med vann registrering i Alanya ordnes av ASAT (Antalya vann og kloakkvann direktoratet ) siden 30.04.2014 . ASAT filialer på forskjellige regioner aksepterer regning betalingene og mulige ønskene fra kunder.


Nødvendige dokumenter som kreves fra Tyrkiske statsborgere for ny vannregistrering:

 • Kopi av skjøte
 • Brukstillatelse (oppgjør)
 • Kopi av ID kort
 • Jordskjelv forsikring
 • Vannmålersnummer
 • Vannmålersmerke

Nødvendige dokumenter som kreves fra utlendingene for ny vannregistrering:

 • Kopi av skjøte
 • Brukstillatelse (oppgjør)
 • Kopi av pass
 • Skattenummer
 • Jordskjelv forsikring
 • Strømmålersnummer
 • Strømmålersmerke
 • Skattenummer

Viktig notat:

 • Om eiendommen deres har ikke brukstillatelse, bør dere kontakte oss for nødvendige transaksjoner.
 • Om eiendommen er en leiebosted da må du vedlegge leiekontrakten også.

Nødvendige dokumenter som kreves fra Tyrkiske statsborgere for overføringen til vann registreringen:

 • Kopi av skjøte
 • Kopi av ID kort
 • Jordskjelv forsikring
 • Vannregistreringsnummer eller en gamle vann regning.

Nødvendige dokumenter som kreves fra utlendingene for overføringen til vann registreringen:

 • Kopi av skjøte
 • Kopi av pass
 • Jordskjelv forsikring
 • Skattenummer
 • Vanngistreringsnummer eller en gamle vann regning.

Viktig notat:

 • Om eiendommen deres har ikke brukstillatelse, bør dere kontakte oss for nødvendige transaksjoner.
 • Om eiendommen er en leiebosted da må du vedlegge leiekontrakten også.